Every Friday at 5 pm we pray on The Way of Cross in our church, one week in English and another in Polish. It means that these days is in Polish: 17th of February, 3rd and 17th of March; and these days is in English: 24th of February, 10th and 24th of March.

W każdy piątek modlimy się na Drodze Krzyżowej w naszym kościele, jednego tygodnia w języku angielskim, a drugiego w języku polskim. To znaczy, że w te dni droga jest prowadzona w języku polskim: 17 lutego, 3 i 17 marca; a w te dni w języku angielskim: 24 lutego, 10 i 24 marca.