Child Protection

SAFETY FIRST

We decisively ask you NOT to register on your phone or other electronic devices any service in our church (by taking a photo or making a video) due to the children protection. Remember that every child is under care of its parents and only the parents have the right to take a photo of their children (or asking someone to do it) and the parents take responsibility for publishing their photos. They are many young families who participate the services in our church with their children. That is why when some parents take a photo of their children can accidently take a photo of another child in the background. For that reason it is strictly forbidden to take a photo or making a video without permission.

On the special occasions (like first communion, baptism, wedding ceremony etc.) we will always announce that someone will take a photo or will make a video. The records will be only to the personal use of the parents who ordered the photographer. Every parents who do not wish that their children would appear on the photo will have the right to ask the photographer to show all taken photos just after the service in the church (and only at that time). If they find their children on any photo the photographer will be obliged to cancel this photo. Every photographer needs to sign an agreement about it before the service. Those who will order the photographer for the service are obliged to inform him or her about these rules.

Moreover we kindly ask all parents to not let their children go alone to the bathroom. We kindly ask you to accompany your children to and from the bathroom every single time they will need it.

We ask you to inform us about every unusual behaviors and situations toward children which take place in Sankt Augustins Kirke. Every report will be considered seriously.

(below the same information in Polish)

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM

Bardzo stanowczo prosimy o NIE rejestrowanie żadnej mszy na swoich telefonach i innych urządzeniach (chodzi zarówno o filmy wideo jak i zdjęcia) w trosce o bezpieczeństwo dzieci. Proszę pamiętać, że każde dziecko jest pod opieką swoich rodziców i to jedynie oni mają prawo do robienia im zdjęć i filmów (lub zlecania tego innym). To rodzice biorą całkowitą odpowiedzialność za publikowanie materiałów wizualnych, na których znajdują się ich dzieci. We mszy uczestniczy wiele dzieci, dlatego robiąc zdjęcie swojemu dziecku nierzadko na drugim planie znajdują się inne. Dlatego w kościele podczas Mszy Rodzin oraz innych nabożeństw, podczas których przebywają dzieci, obowiązuje całkowity zakaz robienia zdjęć i nagrywania filmów bez pozwolenia.

Przy wyjątkowych okazjach (I komunia, chrzest itp.) będziemy za każdym razem uprzedzać o obecności fotografa lub kamerzysty. Materiały te będa jedynie na użytek zainteresowanym rodziców, którzy zamówili fotografa lub kamerzystę. Każdy rodzic, który nie życzy sobie, by jego dziecko przez przypadek znalazło się na którymś ze zdjęć, będzie miał prawo poprosić fotografa o przejrzenie całego materiału zaraz po mszy (i tylko wtedy, aby nie komplikować pracy fotografom). Jeśli na którymś ze zdjęć znajdzie się jego dziecko, rodzic będzie miał prawo prosić o jego wykasowanie, zanim jeszcze zdjęcia zostaną zgrane na komputer fotografa. Każdy fotograf przed mszą będzie podpisywać ze mną w tej sprawie tego typu zobowiązanie. Każdy zamówiony fotograf musi być wcześniej przez rodziców uprzedzony o obowiązujących zasadach.

Uprzejmie prosimy wszystkich rodziców, aby nie pozwalali swoim dzieciom korzystać z łazienki bez opieki. Prosimy rodziców o towarzyszenie swoim dzieciom w drodze do i z toalety za każdym razem, kiedy będą chciały z niej skorzystać.

Prosimy informować nas o każdych nietypowym zachowaniach oraz sytuacjach związanych z dziećmi na terenie naszego kościoła Sankt Augustins Kirke. Każde zgłoszenie będzie poważnie brane pod uwagę.