PSYCHOLOGISTS & PSYCHOTHERAPISTS

Agnieszka Kochanowicz, psychologist / psycholog

tlf. (+45) 81 93 09 03
email: kochanowicz.aga@gmail.com

PL

Porozumienie bez przemocy (NVC) odpowiada na potrzeby rodzin

Poszczególni członkowie rodziny jak i całe rodziny częściej niż kiedykolwiek doświadczają różnych presji i stresujących sytuacji. Porozumienie bez przemocy (NVC) stanowi odpowiedź na różnorodne potrzeby rodzin i osób żyjących i dorastających razem. NVC zachęca do większego skupienia i podkreśla znaczenie podstawowych potrzeb ujawnianych przez myśli i uczucia, które je otaczają.

Nazywam się Agnieszka Kochanowicz i mając przygotowanie w zakresie psychologii i NVC, chciałbym zaoferować wsparcie w oparciu o profesjonalne standardy w zakresie psychologii w zgodzie z porozumieniem bez przemocy. Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi zdrowymi, chorymi i ich rodzinami oraz w obszarze edukacji i chętnie podzielę się ideą NVC z każdym kto chce poznać koncepcję Marshalla Rosenberga oraz z każdym kto myśli o swoich umiejętnościach komunikowania się w różnych relacjach – z partnerem/ką, członkami rodziny lub dziećmi.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, chcesz wziąć udział w warsztatach dotyczących komunikacji opartej na porozumieniu bez przemocy lub potrzebujesz indywidualnego spotkania, skontaktuj się ze mną telefonicznie (+45 81930903) lub napisz e-mail: kochanowicz.aga@gmail.com. Sposób pracy oraz kwestie finansowe pozostawiam do indywidualnych ustaleń.

ENG

Nonviolent Communication responding to family needs

Individual family members and entire families more often than ever face new pressures and stressful situations. Nonviolent Communication (NVC) offers a response to diverse needs of families and individuals in living and growing together. NVC encourages greater focus and emphasize on underlying needs, revealed by thoughts and feelings that surround these needs.

My name is Agnieszka Kochanowicz and being trained in psychology and NVC I would like to offer support based on professional standards in psychology in line with nonviolent communication.
Based on years of experience in the field of childcare and education I will be happy to share nonviolent communication idea with anyone who want to explore the concept of Marshall Rosenberg and who think about communication skills in relationship with a partner, family members or children.

If you want to know more, want to attend a workshop about nonviolent communication or need an individual meeting feel free to contact me by phone (+45 81930903) or write an email: kochanowicz.aga@gmail.com. I leave the way of working and financial issues to individual arrangements.

Anna Rybacka, psychologist / psycholog

tlf. (+45) 60 83 50 85
email: mail@annarybacka.dk
www.annarybacka.dk // www.polskipsycholog.dk

PL
Nazywam się Anna Rybacka, jestem psychologiem urodzonym i wykształconym w Polsce, a pomaganie innym w kształtowaniu lepszej jakości życia, to moja największa pasja. Prowadzę prywatną praktykę psychologiczną w Kopenhadze, gdzie pomagam m.in. w sytuacjach kryzysowych, stanach obniżonego nastroju, lęku, stresu, niepokoju i braku satysfakcji życiowej. Udzielam wsparcia w rozwoju osobistym i przy podejmowaniu ważnych życiowych decyzji.

Ukończyłam studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie w 2010 roku, a od 2011 roku mieszkam w Danii, gdzie podjęłam dalsze studia, oraz zaczęłam pracę jako nauczyciel i psycholog. Dzięki temu doświadczeniu, oraz kręgom imigrantów polskiej narodowości, jestem dobrze obeznana z wyzwaniami Polaka w Danii. Oczywiście tematyka terapii może nie mieć nic wspólnego z kulturą czy też emigracją. Niezależnie od problematyki moim zadaniem jest pomóc Państwu zrozumieć mechanizmy stojące za zaistniałym problemem, oraz rozwinąć kompetencje potrzebne do poprawienia Państwa sytuacji i jakości życia.

ENG
My name is Anna Rybacka, I’m a psychologist from Poland, living in Denmark since 2011, and I have a private practice in Copenhagen. Working as a therapist and a teacher I have met hundreds of expats, international students, and refugees in Danmark, and I’m familiar with the challenges of living in a foreign country, being far from family and friends, as well as facing cultural differences.

If you’re considering seeing a psychologist, I’m here to help you discover a new perspective on your situation, no matter how overwhelming or trivial the problem might seem to be. My goal is to create a safe space for you, to dive deep into your perspective, and to guide your exploration of new ways of thinking and behaving. I have experience in treatment of stress, anxiety and depression, life crisis, loneliness and low self-esteem, panic attacks, individual therapy as well as couples therapy.

DK
Det kan være rigtig hårdt at være alene med sine problemer. Første skridt kan være, at acceptere at man har brug for professionel hjælp, og at tage kontakt til en psykolog. I terapien kan man få nye perspektiver på den svære situation man står i, og tilegne sig praktiske værktøjer til at tackle problemerne på en hensigtsmæssig måde.

Hvis du tænker du kan have gavn af at tale med en psykolog, er du velkommen til at kontakte mig. Mit navn er Anna Rybacka, og jeg er psykolog uddannet fra SWPS Universitet i Warszawa i 2010. Jeg tilbyder konsultation og terapi i form af personlige, nærværende samtaler i København. Vi tager udgangspunkt i dig og dit perspektiv, og sammen finder og afprøver vi de praktiske redskaber, som virker for dig. Jeg har bl.a. erfaring med behandling af nedtrykthed, stress, angst, depression, livskriser, lavt selvværd, i både individuel terapi og parterapi.

 

Blanka Parnak, psychotherapist / psychoterapeutka

tlf. (+45) 26 68 54 58
email: blankaparnak@gmail.com
www.blankaparnak.pl

PL

Chcesz odnaleźć radość i spełnienie w swoim życiu? Poszukujesz sposobów na polepszenie relacji w pracy, w domu? Potrzebujesz wsparcia w zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa, poczucia własnej wartości? Czujesz,że nadszedł czas, żeby poprawić komfort swojego życia? Chcesz być spokojniejszy, bardziej szczęśliwy?

Zapraszam!

Z dala od domu, w ojczystym języku, bezpośrednio lub za pośrednictwem skype diagnozuję i pomagam.

Jestem terapeutką i pedagogiem. Absolwentką magisterskich studiów pedagogicznych na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiadam również licencjat z pedagogiki resocjalizacyjnej.

Ukończyłam szkolenia dotyczące pracy z dziećmi i młodzieżą, jak również z osobami ze spektrum autyzmu oraz z ich otoczeniem społecznym, a takżze szkolenia z zakresu pomocy osobom pod wpływem substancji psychoaktywnych.

Mam doświadczenie w pracy z osobami ze społeczności LGBT, osobami upośledzonymi umysłowo oraz młodzieżą w zakładzie poprawczym.

Obecnie pracuję w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Prowadzę poradnictwo oraz terapie indywidualne dla dzieci, nastolatków i osób dorosłych.

Pracuję w oparciu o podejście integracyjne (systemowo-ericksonowskie), łącząc ze sobą również elementy TSR(terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach), terapii Gestalt oraz pracy z ciałem ( w oparciu o typologię charakterów Lowena i Johnssona).

Aktualnie jestem uczestniczką akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne pięcioletniego kursu psychoterapii realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii przy współpracy z Instytutami Psychoterapii w Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu.