Nye messer

Lørdag kl. 17.30 Søndags vigiliemesse på dansk

(stille messe for voksne) i huskapellet

 

Saturday 5:30 pm: Sunday vigil mass in Danish

(quiet mass for adults) in the house chapel

 

Onsdag kl. 7.45 dansk eller engelsk

Wednesday 7:45 am (Danish or English)

Messetider

Kirke

Sakramenter

Børnebeskyttelse

Billedgalleri

Kontakt