PIERWSZA KOMUNIA / FIRST COMMUNION

PRZYGOTOWANIE DO PIERWSZEJ KOMUNII

W Sankt Augustins Kirke przygotujemy dzieci do pierwszej komunii świętej dzieci rodzin uczestniczących w Mszy Rodzin. Ogłoszenia dotyczące naboru dzieci na nowy rok katechetyczny pojawiają się tylko po Mszach Rodzin. Nie ma możliwości zapisu dzieci na katechezy drogą internetową lub telefoniczną. Po upływie terminu zapisu nie ma możliwości dopisania się do grupy. Wynika to przede wszystkim z ograniczonej liczby miejsc na katechezie. Pierwszeństwo zapisu mają rodziny, które są stałymi uczestnikami Mszy Rodzin. Informacje zamieszczone na tej stronie są dedykowane już utworzonej grupie.Katechezy prowadzone są przez duszpasterza Mszy Rodzin ojca Pawła Rakowski SJ.