Nowe Msze

W soboty o 17:30: niedzielna msza (wigilijna) w jęz. duńskim

(recytowana) w kaplicy domowej

 

Lørdag kl. 17.30 Søndags vigiliemesse på dansk

(stille messe for voksne) i huskapellet

 

W środy o 7:45 (Po duńsku lub angielsku)

Onsdag kl. 7.45 dansk eller engelsk

Godziny nabożeństw

Kościół

Sakramenty

Ochrona nieletnich

Galeria

Kontakt