MSZA RODZIN

na czas epidemii

Msza odprawiana jest o trzech godzinach: 8:30, 10:00 i 12:00. Msza o 10:00 jest również transmitowana online.

Maksymalna liczba osób w kościele podczas mszy: 80.

Odstęp między ludźmi, minimum 1 metr. Rodziny, osoby mieszkające na co dzień razem, mogą siedzieć blisko siebie.

ETAPY MSZY

1. ZAPIS

Każdy jest zobowiązany zamówić bilet poprzez podany link odnoszący do strony
z rezerwacją biletów. Link do konkretnych mszy będzie można znaleźć na stronie http://augustins.jesuitterne.org

We mszy można będzie uczestniczyć tylko z zarezerwowanym biletem. Przed przyjazdem można go wydrukować lub zapisać na urządzeniu przenośnym w formie elektronicznej. W trosce o środowisko zachęcam do przyjścia z e-biletem.

Przy wejściu kościoła będzie jedna osoba, która będzie sprawdzała bilety. Musi stać w odpowiedniej odległości od wchodzących.

2. WEJŚCIE DO KOŚCIOŁA

Drzwi wejściowe będą otwarte na oścież, aby nikt nie musiał dotykać klamek.

Każdy jest zobowiązany do dezynfekcji rąk przy pomocy środków dezynfekcyjnych znajdujących się zaraz po przekroczeniu krat kościelnych.

W kościele obowiązuje ruch jednostronny prowadzący od wejścia do ołtarza, a następnie rozchodzący się na lewo i prawo, tak, żeby obejść ławki i wrócić do wyjścia. W taki też sposób zajmowane są miejsca w kościele.

Bilety parkingowe, wypełnione na dany dzień znajdować się będą na stoliku przy wejściu do kościoła.

3. ROZSADZENIE WIERNYCH

W ławkach poblokowane są miejsca tak, by zachować bezpieczną odległość przynajmniej 1 metra. Podobnie ustawione będą krzesła po bokach, w takich odległościach, by udostępnić miejsce na ewentualne wózki dla dzieci. Można siadać tylko w wyznaczonych miejscach.

4. OBRZĘDY WSTĘPNE I LITURGIA SŁOWA

Cała msza jest przygotowywana przeze mnie, po uprzednim dokładnym umyciu rąk, odkażeniu ich oraz z założoną maską. Wszystkie dary eucharystyczne od początku mszy znajdują się na ołtarzu, w znacznej odległości ode mnie. Chleb eucharystyczny jest przykryty palką. Hostia dla mnie znajduje się na osobnej patenie.

Zanim zaczniemy mszę znakiem krzyża następuje wyjaśnienie wszystkich nowych zasad oraz prośba o ich przestrzeganie.

Dzieci pozostają z rodzicami całą mszę. Bez gromadzenia się przed ołtarzem.

Brak pokropienia wiernych w ramach obrzędu pokuty.

Lektorzy czytają czytania z kartek, które mają zawsze ze sobą. Mikrofon jest cały czas włączony. Być może posługa lektorów zacznie się przy kolejnych mszach.

5. LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

Złożenie ofiary (tzw. taca) odbywa się jedynie za pomocą MobilePay (22650201) lub przelewu bankowego dokonanego po mszy z domu.

Znak pokoju przekazujemy sobie poprzez ukłon lub gest uniesionych i ukazanych pustych dłoni (tak jak są przedstawiani święci na ikonach).

Do komunii można się ustawiać tylko zgodnie z wyznaczonym ruchem w kościele, z zachowaniem odległości, która będzie zaznaczona w nawie głównej oraz w nawach bocznych.

Komunia Święta rozdawana jest za pomocą specjalnych szczypczyków, bez wypowiadania słów „Ciało Chrystusa” i “Amen”. Komunię przyjmujemy jedynie do rąk. Osoba prosząca musi stać w odpowiedniej odległości ode mnie i wyraźnie wyciągnąć w moim kierunku dłonie.

6. WYJŚCIE Z KOŚCIOŁA

Uczestnicy mszy opuszczają kościół zgodnie ze wskazanym kierunkiem przemieszczania się. Pierwsze wychodzą osoby znajdujące się w nawach bocznych najbliżej wyjścia z kościoła. Po mszy nie ma wspólnej kawy ani zabaw z dziećmi, wszyscy rozchodzą się do swoich domów. Nie gromadzimy się na rozmowach w grupach po mszy przed kościołem lub na parkingu, wszyscy opuszczają miejsce.

7. PO MSZY O GODZ. 8:30 ORAZ 10:00

Następuje wietrzenie kościoła, dezynfekcja oparć w ławkach oraz klamek od toalety.

Niestosowanie się do zasad bezpieczeństwa może zagrozić zamknięciem naszego kościoła, więc prosimy wszystkich o przestrzeganie wszystkich wytycznych.

Paweł Rakowski SJ