Msza Rodzin / Familiemesse

Msza odprawiana jest w każdą niedzielę o godz. 10:00 w języku polskim (z kilkoma modlitwami w języku duńskim). Przed mszą, w godzinach 9:15 – 9:45, jest możliwość spowiedzi. Na tę mszę zaproszone są szczególnie rodziny z dziećmi (małymi i dużymi). Dzieci są czynnie angażowane podczas liturgii. Kazanie jest dwuetapowe. Najpierw prowadzony jest dialog z dziećmi, po którym następuje krótka refleksja dla dorosłych na bazie niedzielnego fragmentu ewangelii. Po mszy świętej rodziny zapraszane są do wspólnych zabaw przygotowanych przez Stowarzyszenie Dwa Skrzydła. W ciągu roku pojawiają się dodatkowe aktywności (rekolekcje adwentowe i wielkopostne, warsztaty ozdób świątecznych, i inne). Bądź na bieżąco – śledź nasz FANPAGE na Facebooku!

Msza Rodzin jest duszpasterstwem rodzin. Nie jest to duszpasterstwo Polaków jako takie. Jezuici z Sankt Augustins Kirke nie działają w ramach znanej Polakom „Polskiej Misji Katolickiej”. Nasz kościół leży na terenie parafii Sankt Ansgar (kościoła, który jest naszą katedrą). Stąd kładzione są również akcenty integrujące wspólnotę z diecezją kopenhaską (między innymi częściowo wspólne przygotowanie dzieci do I Komunii razem z dziećmi z naszej parafii).

Wokół Mszy Rodzin urosła mała wspólnota. W jej ramach kilka osób ma konkretne posługi i odpowiedzialności:
zakrystianin – Dariusz B.
szafarze (pomagają przy rozdawaniu komunii) – Leszek K., Dariusz B. i Marcin Sz.
przewodniczący ministrantów – Hubert S. (jego zastępcą jest Karol Z., junior)
lektorzy – Janek W.
troska o kuchnię – Eliza K.
muzyczni – Magda i Karol Z.
dekoracje – Justyna i Dawid P.
zabawy z dziećmi – Monika Cz.-Sz. (Stowarzyszenie Dwa Skrzydła)
warsztaty z dziećmi – Izabela S. (Stowarzyszenie Dwa Skrzydła)
grupa różańcowa oraz prowadzenie nabożeństw – Katarzyna K.

Kalendarz naszych dodatkowych wydarzeń na rok duszpasterski 2018/2019:
10.11.18 – polski wieczorek z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę
11.11.18 – wspólne śpiewy przy grochówce z okazji święta niepodległości
17.11.18 – wspólne rekolekcje dla rodzin w Sankt Ansgars Kirke (szczegóły TUTAJ)
2.12.18 – rekolekcje adwentowe prowadzone przez siostrę Katarzynę Kowalską NSD z Londynu
9.12.18 – warsztaty robienia kartek świątecznych
16.12.18 – warsztaty robienia ozdób świątecznych
24.12.18 – pasterka w Wigilię Bożego Narodzenia o godz. 21:00
25.12.18 – Boże Narodzenie, uroczysta msza o godz. 10:00
12.01.19 – wieczór kolęd (?)
17.03.19 – rekolekcje wielkopostne prowadzone przez o. Wacława Oszajcę SJ (?)
7.04.19 – warsztaty robienia palemek na Niedzielę Palmową
18.04.19 – WIELKI CZWARTEK, Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18:00
19.04.19 – WIELKI PIĄTEK, Droga Krzyżowa 14:00, Liturgia na cześć Męki Pańskiej (15:00)
20.04.19 – WIELKA SOBOTA, błogosławienie pokarmów o godz. 13:00
20.04.19 – ZMARTWYCHWSTANIE, Wigilia Paschalna 21:30
21.04.19 – ZMARTWYCHWSTANIE, uroczysta msza o godz. 10:00

(fotografia na stronie: Witold Skrzypiński)

DUSZPASTERZ

Paweł Rakowski SJ – urodzony w 1985 roku w Szczecinie, wychowany w Stargardzie. Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w 2004 roku. Nowicjat odbył w Gdyni. Studiował filozofię (Kraków), teologię (Warszawa) oraz teologię biblijną (Rzym). Podczas formacji zakonnej przez dwa lata mieszkał w Aarhus. W Kopenhadze od sierpnia 2017 roku. Pełni funkcję rektora kościoła Sankt Augustins Kirke. Prowadzi ponadto zajęcia z języka hebrajskiego i greckiego. Poza rodzinami w niedziele, opiekuje się grupą medytacyjną oraz współtworzy Jezuickie Centrum Kultury BROER (“mosty”).