DUSZPASTERZ

o. Wojciech Nowak SJ – Od Września 2023 jest Duszpasterzem Polskiej Mszy Rodzin w Kopenhadze.

MSZA RODZIN / FAMILIEMESSE

Od 29 PAŹDZIERNIKA wznawiamy niedzielne Msze św. o godz. 10:00.
Pierwsze spotkanie przygotowujące dzieci do I Komunii św. także w niedzielę 29 X o godz. 11:30.

Na tę mszę zaproszone są szczególnie rodziny z dziećmi szkolnymi. Dzieci są czynnie angażowane podczas liturgii (na ile obecne warunki epidemiczne nam na to pozwalają). Kazanie jest dwuetapowe, jedno mówione do dzieci, a drugie dla dorosłych. Niestety z powodu pandemii wszelkie dodatkowe aktywności, które do tej pory mieliśmy z dziećmi są na jakiś czas zawieszone, aby zminimalizować ryzyko ewentualnego zakażenia. Jeśli ogłaszany jest lockdown i nie ma mszy z udziałem ludu, wtedy msza niedzielna o 10:00 jest transmitowana na fanpage’u Mszy Rodzin na Facebooku.

Msza Rodzin jest duszpasterstwem rodzin. Nie jest duszpasterstwem Polaków jako takim. Jezuici z Sankt Augustins Kirke nie działają w ramach znanej Polakom „Polskiej Misji Katolickiej”. Nasz kościół leży na terenie parafii Sankt Ansgar (kościoła, który jest naszą katedrą). Stąd kładzione są również akcenty integrujące wspólnotę z diecezją kopenhaską.

Wokół Mszy Rodzin urosła mała wspólnota. W jej ramach kilka osób ma konkretne posługi i odpowiedzialności:
zakrystianin – Dariusz B.
szafarze (pomagają przy rozdawaniu komunii) – Leszek K., Dariusz B. i Marcin Sz.
przewodniczący ministrantów – Hubert S. (jego zastępcą jest Karol Z., junior)
lektorzy – Janek W.
troska o kuchnię – Eliza K.
muzyczni – Magda i Karol Z.
dekoracje – Justyna i Dawid P.
zabawy z dziećmi – Monika Cz.-Sz. (Stowarzyszenie Dwa Skrzydła)
warsztaty z dziećmi – Izabela S. (Stowarzyszenie Dwa Skrzydła)
grupa różańcowa oraz prowadzenie nabożeństw – Katarzyna K.

KONTAKT

wn@jesuitterne.org

+45 29 88 72 49

JAK SIĘ KONTAKTOWAĆ?

 • W sprawach bardzo pilnych (np. wezwanie do umierającego) proszę oczywiście dzwonić.
 • W sprawach sakramentów (prośba o chrzest, sakrament małżeństwa, itd.), proszę o kontakt osobisty, na przykład po mszy świętej w zakrystii.
 • W sprawach administracyjnych lub innych (np. kontynuacja spraw związanych z sakramentami po pierwszym spotkaniu w zakrystii), proszę o kontakt mailowy.
 • W sprawach mniej pilnych, które można szybko „przegadać”, proszę o telefon bardziej niż o mail.
 • Jeśli ktoś się nie dodzwoni po raz drugi, wtedy oddzwaniam. Jeśli się wtedy ja nie mogę dodzwonić, zostawiam wiadomość SMSem z prośbą o kontakt podając moje wolne godziny.
 • Nie używam do kontaktów duszpasterskich Facebooka (messenger).

REGULAMIN FB FANPAGE'A MSZY RODZIN

 1. Podstawowym celem fanpage’a jest dostarczanie informacji dotyczących życia wspólnoty Msza Rodzin (liturgia, katechezy, sprawy organizacyjne, zaproszenia, itp.). Na stronie mogą się pojawiać sporadycznie również ważne wydarzenia związane z życiem Sankt Augustins Kirke (przede wszystkim uroczystości kościelne oraz ważniejsze wydarzenia kulturowe) oraz wydarzenia związane z życiem diecezji kopenhaskiej. Natomiast wszelkie prywatne prośby, przykładowo o pomoc (np. zbiórki na leczenie) lub inne, mogą dotyczyć tylko osób związanych ze wspólnotą Msza Rodzin i będą umieszczane na stronie po odpowiednim rozeznaniu, że taka wiadomość nie narusza podstawowego celu fanpage’a.
 2. Fanpage prowadzony jest przez duszpasterza Mszy Rodzin (zwanego później administratorem), ponosi on całkowitą odpowiedzialność za zamieszczane na portalu treści.
 3. Fanpage formalnie przynależy do Towarzystwa Jezusowego (jezuici) i jest podłączony do jego oficjalnego profilu biznesowego na facebooku. Fanpage Msza Rodzin podlega Komisji ds. mediów elektronicznych PMA (czyli Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Jezuitów w Polsce), której delegatem z ramienia prowincjała PMA jest o. Piotr Kropisz SJ, pełni on z tego powodu również rolę współ-administratora fanpage’a Mszy Rodzin.
 4. Administrator fanpage’a Mszy Rodzin nie ponosi odpowiedzialność za zamieszczone pod postami komentarze. Fanpage Mszy Rodzin jest publicznym i dotyczącym społeczności, dlatego podlega również tzw. netykiecie, której zasady spisane są w punkcie następnym.
 5. Netykieta fanpage’a Mszy Rodzin:

– lepiej dla nas, gdybyśmy znali nasze zasady

– lepiej dla nas, gdybyśmy nie spamowali

– lepiej dla nas, gdybyśmy nie umieszczali tzw. łańcuszków szczęścia

– lepiej dla nas, gdybyśmy pisali na temat

– lepiej dla nas, gdybyśmy starali się o naszą polszczyznę

– lepiej dla nas, gdybyśmy nie prowokowali do kłótni

– lepiej dla nas, gdybyśmy nie agitowali ani prowadzili dyskusji politycznych

– lepiej dla nas, gdybyśmy unikali argumentów „ad personam”, czyli wymierzonych w osobę

– lepiej dla nas, gdybyśmy nie wyciągali na forum publicznym osobistych urazów wobec osób ze wspólnoty

– lepiej dla nas, gdybyśmy nie reagowali na prowokacje

– lepiej dla nas, gdybyśmy nie wdawali się w dyskusje z hejterami

Gdyż inaczej nasz komentarz może zostać usunięty lub (co nie daj Panie Boże) może nam grozić zablokowanie przez administratora fanpage’a 🙂

CZY WIESZ, ŻE…

...Sankt Augustins Kirke jest kościołem rektoralnym?

Sankt Augustins Kirke, w którym spotykamy się na Mszy Rodzin, nie jest kościołem parafialnym, ale rektoralnym. Przynależymy do parafii katedralnej Sankt Ansgar znajdującej się na Bredgade 64 w centrum Kopenhagi. Naszym proboszczem jest ksiądz Marcos Romero Bernus, natomiast ojciec Martin Chase SJ jest rektorem kościoła, a nie jego proboszczem. Ponadto Sankt Ansgar Kirke jest katedrą naszego Kościoła Rzymskokatolickiego Diecezji Kopenhaskiej, której pasterzem jest bp Czesław Kozon. Co to praktycznie dla Was oznacza? To znaczy, że wszystkie dokumenty związane z sakramentami przyjętymi w Sankt Augustins Kirke znajdziecie w kancelarii parafialnej na Bredgade 64. Przynależność do naszej parafii wiąże się czasem z koniecznością regulowania spraw związanych z dokumentami w języki duńskim lub angielskim, bo w takim funkcjonuje kancelaria parafialna. Nie wszystko zatem w naszej parafii można załatwić w języku polskim.

…przy Sankt Augustins Kirke można uzyskać pomoc?

Przy Sankt Augustins Kirke działają dwie grupy wsparcia. Jedna z nich to 12 kroków i pomaga alkoholikom wytrwać w trzeźwości i wrócić do zdrowia. Druga pomaga rodzinom i przyjaciołom alkoholików, którzy potrzebują wsparcia w życiu i kontakcie ze zdrowiejącym alkoholikiem. Informacje o spotkaniach i kontakty do grup znajdziecie na stronie kościoła: augustins.jesuitterne.org/aa/

Ponadto w naszym kolegium swój gabinet ma psycholog Agnieszka Kochanowicz. Współpracujemy również z psychoterapeutką Blanką Parnak, life coachem Agnieszką Kosminską Kirstensen i psycholog Anią Rybacką. Kontakty oraz zakres udzielanej pomocy znajdziecie również na stronie naszego kościoła: augustins.jesuitterne.org/psychologists/

Zarówno grupy wsparcia jak i specjaliści pomocy psychologicznej mówią w języku polskim.

…Sankt Augustins Kirke jest częścią Niels Steensens Kollegium?

Sankt Augustins Kirke jest częścią większego kompleksu zwanego Niels Steensens Kollegium, w której działają również szkoła (Niels Steensens Gymnasium), akademiki (Niels Steensen’s Dormitory), DUK (Danmarks Unge Katolikker) czy gabinet pomocy psychologicznej. Sankt Augustins Kirke podlega bezpośrednio wspólnocie jezuitów (o nas więcej innym razem), ale ma osobny od wspólnoty jezuitów budżet (o nim również innym razem).

…Sankt Augustins Kirke opiekują się jezuici?

Towarzystwo Jezusowe to oficjalna nazwa zakonu określanego potocznie zakonem jezuitów. Naszym najwyższym przełożonym jest o. Arturo Sosa SJ, którego zdjęcie (obok papieża Franciszka i biskupa Czeslawa Kozonia) możecie zobaczyć w zakrystii naszego kościoła w Kopenhadze. Towarzystwo Jezusowe podzielone jest na prowincje. Od kilku lat Dania przynależy do Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej (PMA) w Polsce, z kurią w Warszawie. Prowincjałem naszej prowincji jest o. Tomasz Ortmann SJ. W Danii mamy dwie placówki, jedną w Aarhus i drugą, znaną wam, w Kopenhadze. Przez ostatnie trzy lata obowiązki przełożonego naszej wspólnoty pełnił o. Paweł Beń SJ, natomiast od tego roku naszym przełożonym zostaje o. Martin Chase SJ, który jest nowym mieszkańcem naszego kolegium i to od zaledwie kilku dni. Ponadto w naszej wspólnocie mamy tak zwanego „magisterkowicza” (czyli jezuitę, który przechodzi praktyki i jest jeszcze bez święceń, czyli nie może np. odprawiać mszy) scholastyka Josepha Nghia Do Dai, seniora o. Gerharda Sandersa SJ oraz o. Pawła Rakowski SJ. Aby jeszcze bardziej skomplikować Wam naszą sytuację dodam, że choć znajdujemy się na terenie tej samej prowincji, to jednak każdy z nas przynależy do innej prowincji. Wspólnota natomiast jest polsko-niemiecko-wietnamsko-amerykańska. Obecnie w nowicjacie w Genui znajduje się jeden duński jezuita, o. Daniel Nørgaard SJ, za którego, prosimy, nie zapomnijcie się pomodlić <3

P.S. Akronim SJ za naszymi nazwiskami pochodzi z łacińskiej nazwy naszego zakonu „Societatis Jesu” (czasem też pisane SI – Societatis Iesu), czyli po prostu Towarzystwo Jezusowe.