DUSZPASTERZ

o. Wojciech Nowak SJ – Od Września 2023 jest Duszpasterzem Polskiej Mszy Rodzin w Kopenhadze.

MSZA RODZIN / FAMILIEMESSE

NIEDZIELA 26 maja 2024

NIE MA MSZY ŚW. o godz. 10:00

Pielgrzymka do Matki Bożej
z Åsebakken

i tam Msza św. o godz. 11:30

Åsebakken
Vor Frue kloster,
Høsterkøbvej 3,
3460 Birkerød

Na tę mszę zaproszone są szczególnie rodziny z dziećmi szkolnymi. Dzieci są czynnie angażowane podczas liturgii.  Kazanie jest dwuetapowe, jedno mówione jest do dzieci, a drugie do dorosłych. 

Msza Rodzin jest duszpasterstwem rodzin. Nie jest duszpasterstwem Polaków jako takim. Jezuici z Sankt Augustins Kirke nie działają w ramach znanej Polakom „Polskiej Misji Katolickiej”. Nasz kościół leży na terenie parafii Sankt Ansgar (kościoła, który jest naszą katedrą). Stąd kładzione są również akcenty integrujące wspólnotę z diecezją kopenhaską.

Wokół Mszy Rodzin urosła mała wspólnota. W jej ramach kilka osób ma konkretne posługi i odpowiedzialności:
zakrystianin – Dariusz B.
szafarze (pomagają przy rozdawaniu komunii) – Leszek K., Dariusz B. i Marcin Sz.
przewodniczący ministrantów – Hubert S. (jego zastępcą jest Karol Z., junior)
lektorzy – Janek W.
troska o kuchnię – Eliza K.
muzyczni – Magda i Karol Z.
dekoracje – Justyna i Dawid P.
zabawy z dziećmi – Monika Cz.-Sz. (Stowarzyszenie Dwa Skrzydła)
warsztaty z dziećmi – Izabela S. (Stowarzyszenie Dwa Skrzydła)
grupa różańcowa oraz prowadzenie nabożeństw – Katarzyna K.

KONTAKT

wn@jesuitterne.org

+45 29 88 72 49

JAK SIĘ KONTAKTOWAĆ?

  • W sprawach bardzo pilnych (np. wezwanie do umierającego) proszę oczywiście dzwonić. Zawsze jednak warto wysłać jednocześnie SMS-a, gdyż niekiedy nie mogę odebrać telefonu.
  • W sprawach sakramentów, np. umówienia się na spowiedź, proszę o kontakt osobisty, na przykład po Mszy św. w zakrystii lub wysłanie SMS-a/e-maila.

REGULAMIN FB FANPAGE'A MSZY RODZIN

  1. Podstawowym celem fanpage’a jest dostarczanie informacji dotyczących życia wspólnoty Msza Rodzin (liturgia, katechezy, sprawy organizacyjne, zaproszenia, itp.). Na stronie mogą się pojawiać sporadycznie również ważne wydarzenia związane z życiem Sankt Augustins Kirke (przede wszystkim uroczystości kościelne oraz ważniejsze wydarzenia kulturowe) oraz wydarzenia związane z życiem diecezji kopenhaskiej. Natomiast wszelkie prywatne prośby, przykładowo o pomoc (np. zbiórki na leczenie) lub inne, mogą dotyczyć tylko osób związanych ze wspólnotą Msza Rodzin i będą umieszczane na stronie po odpowiednim rozeznaniu, że taka wiadomość nie narusza podstawowego celu fanpage’a.
  2. Fanpage prowadzony jest przez duszpasterza Mszy Rodzin (zwanego później administratorem), ponosi on całkowitą odpowiedzialność za zamieszczane na portalu treści.
  3. Fanpage formalnie przynależy do Towarzystwa Jezusowego (jezuici) i jest podłączony do jego oficjalnego profilu biznesowego na facebooku. Fanpage Msza Rodzin podlega Komisji ds. mediów elektronicznych PMA (czyli Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Jezuitów w Polsce), której delegatem z ramienia prowincjała PMA jest o. Piotr Kropisz SJ, pełni on z tego powodu również rolę współ-administratora fanpage’a Mszy Rodzin.
  4. Administrator fanpage’a Mszy Rodzin nie ponosi odpowiedzialność za zamieszczone pod postami komentarze. Fanpage Mszy Rodzin jest publicznym i dotyczącym społeczności, dlatego podlega również tzw. netykiecie, której zasady spisane są w punkcie następnym.
  5. Netykieta fanpage’a Mszy Rodzin:

– lepiej dla nas, gdybyśmy znali nasze zasady

– lepiej dla nas, gdybyśmy nie spamowali

– lepiej dla nas, gdybyśmy nie umieszczali tzw. łańcuszków szczęścia

– lepiej dla nas, gdybyśmy pisali na temat

– lepiej dla nas, gdybyśmy starali się o naszą polszczyznę

– lepiej dla nas, gdybyśmy nie prowokowali do kłótni

– lepiej dla nas, gdybyśmy nie agitowali ani prowadzili dyskusji politycznych

– lepiej dla nas, gdybyśmy unikali argumentów „ad personam”, czyli wymierzonych w osobę

– lepiej dla nas, gdybyśmy nie wyciągali na forum publicznym osobistych urazów wobec osób ze wspólnoty

– lepiej dla nas, gdybyśmy nie reagowali na prowokacje

– lepiej dla nas, gdybyśmy nie wdawali się w dyskusje z hejterami

Gdyż inaczej nasz komentarz może zostać usunięty lub (co nie daj Panie Boże) może nam grozić zablokowanie przez administratora fanpage’a 🙂

CZY WIESZ, ŻE…

...Sankt Augustins Kirke jest kościołem rektoralnym?

Sankt Augustins Kirke, w którym spotykamy się na Mszy Rodzin, nie jest kościołem parafialnym, ale rektoralnym. Przynależymy do parafii katedralnej Sankt Ansgar znajdującej się na Bredgade 64 w centrum Kopenhagi. Naszym proboszczem jest ksiądz Marcos Romero Bernus, natomiast ojciec Martin Chase SJ jest rektorem kościoła, a nie jego proboszczem. Ponadto Sankt Ansgar Kirke jest katedrą naszego Kościoła Rzymskokatolickiego Diecezji Kopenhaskiej, której pasterzem jest bp Czesław Kozon. Co to praktycznie dla Was oznacza? To znaczy, że wszystkie dokumenty związane z sakramentami przyjętymi w Sankt Augustins Kirke znajdziecie w kancelarii parafialnej na Bredgade 64. Przynależność do naszej parafii wiąże się czasem z koniecznością regulowania spraw związanych z dokumentami w języki duńskim lub angielskim, bo w takim funkcjonuje kancelaria parafialna. Nie wszystko zatem w naszej parafii można załatwić w języku polskim.

…przy Sankt Augustins Kirke można uzyskać pomoc?

Przy Sankt Augustins Kirke działają dwie grupy wsparcia. Jedna z nich to grupa AA (Program 12-kroków), która pomaga alkoholikom zerwać z nałogiem, wytrwać w trzeźwości i prowadzić normalne życie. Druga grupa, Al-Anon, pomaga rodzinom i przyjaciołom alkoholików, którzy potrzebują wsparcia w życiu i kontakcie ze zdrowiejącym alkoholikiem. Informacje o spotkaniach i kontakty do grup znajdziecie na stronie kościoła: augustins.jesuitterne.org/aa/
augustins.jesuitterne.org/alanon/

…Sankt Augustins Kirke jest częścią Niels Steensens Kollegium?

Sankt Augustins Kirke jest częścią większego kompleksu zwanego Niels Steensens Kollegium, w której działają również szkoła (Niels Steensen Grundskole og Gymnasium), akademiki (Niels Steensen’s Dormitory), stowarzyszenie DUK (Danmarks Unge Katolikker) oraz wspólnota anglojęzyczna CAYAC (Catholic Association of Young Adults in Copenhagen).

…Sankt Augustins Kirke opiekują się jezuici?

Towarzystwo Jezusowe to oficjalna nazwa zakonu określanego potocznie zakonem jezuitów. Naszym najwyższym przełożonym jest o. Arturo Sosa SJ, którego zdjęcie (obok papieża Franciszka i biskupa Czeslawa Kozonia) możecie zobaczyć w zakrystii naszego kościoła w Kopenhadze. Towarzystwo Jezusowe podzielone jest na prowincje. Od kilku lat Dania przynależy do Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej (PMA) w Polsce, z kurią w Warszawie. Prowincjałem naszej prowincji jest o. Zbigniew Leczkowski SJ. W Danii mamy dwie placówki, jedną w Aarhus (www.katolsk-aarhus.dk) i drugą, znaną Wam, w Kopenhadze. Obecnie przełożonym wspólnoty jezuitów w Kopenhadze i jednocześnie rektorem kościoła św. Augustyna jest o. Martin Chase SJ. Więcej na temat zakonu jezuitów w Danii i pracująych tu księży możecie znaleźć na stronie: jesuitterne.dk

P.S. Akronim SJ za naszymi nazwiskami pochodzi z łacińskiej nazwy naszego zakonu „Societatis Jesu” (czasem też pisane SI – Societatis Iesu), czyli po prostu Towarzystwo Jezusowe.